Kuvataiteilija, s. 1981, o.s. Salmela

Roinisen teokset syntyvät useimmiten gallerioiden ulkopuolella paikkasidonnaisena ja vuorovaikutteisena prosessina muiden kanssa, jolloin paitsi taiteen tekemisen, myös sen kokemisen lähtökohdat ja roolit sekoittuvat ja jakautuvat useammalle henkilölle. Tekotapa valikoituu sisällön mukaan, ja usein teoksissa on performanssia, valokuvia, yhteisöllisyyden muotoja, valotaidetta sekä installaatioita. Viimeaikaiset teemat liittyvät yksityisen ja julkisen alueen rajoihin ja ympäristön näkemiseen toisin, sekä kaupunkien sosiaalisiin kerrostumiin tarkastelemalla ihmisten välisiä verkostoja. Keskeistä on tehdä näkyväksi erilaisia toimijoita, kuten yhteisöjä, naapurustoja ja yksilöitä. Roininen haluaa tutkia taiteen mahdollisuuksia maailman avartamisen välineenä ja sen jakamista erilaisille yleisöille. Vuoden 2018 alussa valmistui sarja teoksia, joka muokkasi henkilöautoista ja maatalouskoneista valoinstallaatioita kaupunkien keskustoihin ja peltojen ympäröimään kylämaisemaan. Roininen tunnetaan parhaiten kerrostaloihin tekemistään valoteoksista, joissa asukkaiden kodit valaistaan eri värein. Näitä somehitiksikin levinneitä teoksia hän on tehnyt eri puolella Suomea vuodesta 2012.

“Missä olemme? Meillä on tieteen selitykset ja mytologiat sekä oma kokemus. Täällä on kivihiiltä, litiumia, menneet ja nykyinen sukupuuttoaalto, magmaa, laavapommeja ja meneillään oleva subduktio jonka seurauksena tulee supermanner. Olemme jättiläisiä ja kääpiöitä avaruuden syvyyksissä samoin kuin tähdet. Ottakaamme esiin taivasvaunut ja lähtekäämme matkaan!”. Ote installaatiosta “Ihminen etsimässä maailman harmoniaa”, 2015.

anne@anneroininen.com / +358 50 403 9008 / Facebook / Instagram / CV

///

Visual artist (Bachelor of Culture and Arts), b. 1981, née Salmela, Lives in Helsinki, Finland

Anne Roininen is best known of her light art installations in apartment buildings, in which homes are illuminated in different colours. With these socially engaged site-specific light art installations she has successfully worked since 2012. Her artworks are mainly created outside the galleries in city or countryside scape and often in collaboration with others. She uses performance, photographs, socially engaged art, light art and installation. Mediums are chosen according to the theme, which often has to do with the borders between the private and public space and alternative ways of seeing the environment. She wants to research the possibilities of using art as a mean of broadening the world and sharing art to different audiences and make different kind of actors such as communities, members of neighbourhoods and individuals visible and thus bringing personal space to public. Lately she has been interested in researching social structures and networks in the city. At the moment Roininen works with an art project in which she transforms cars and farm machines into light art installations in city centers and in a village surrounded by the fields together with the local residents.

“Where are we? We have explanations of science, mythologies and our own perceptions. Here we have coal, lithium, a history and a future of mass extinctions, magma, volcanic bombs and an ongoing subduction whose result will be a supercontinent. We are giants and midgets in the depths of space, just like stars. Let’s hop on the chariots of gods and start our journey! Welcome to the museum of the history of the universe and research center of the present!”
Booklet of the installation “Human in search of harmony of the World”, 2015.

anne@anneroininen.com / +358 50 403 9008 / Facebook / Instagram / CV