Illumination in Helsinki untill 10.12.2017


STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority commisioned illumination from me for the independence day. For one week, every evening and early morning their office building was shining in colours. For the first time in my light art installation "career" i got a chance to choose the colours by myself. Normally, making these installation the residents of the house choose the colours. The idea had been to light everything in white and blue, as in Finnish flag. Instead i decided to use something else too. In white light there are all the colours.

Valoteoksista / About Light Art (below in English)

“Meissä ihmisissä kulkee tieto siitä mitä täällä nyt on, missä mennään. Kukin suodattaa sitä omalla tavallaan. Kun tapaa uuden ihmisen, saa tavallaan lisää tietoa tästä maailmasta, siitä millaista täällä on olla. Näissä valoteoksissa on avoimuuden henki joka kytkee ihmisiä - tekijöitä ja kokijoita yhteiseen hetkeen. Valon levitessä kotien seinille ja sen ulkopinnoille läsnä on taiteelle ominainen yllätyksellisyys ja ihmettely. Lopputulos rakentuu omaa polkuaan”.

YKSITYINEN TILA, JAETTU TILA Itseäni näissä teoksissa kiinnostaa erityisesti kohtaamiset ihmisten kanssa. Rajapinta yksityisen tilan ja sen ulkopuolisen maailman välillä kiehtoo. Se kuvitetaan hetkeksi toisenlaiseksi. Niin lapset, kuin aikuisetkin miettivät toisinaan taloja katsellessaan, että ketähän tuolla asuu, mitä seinien taakse kätkeytyy. Onko siellä ketään? Teoksissa voi olla mukana anonyymisti, mutta osallistumalla he muistuttavat olemassaolostaan ja samalla ehkä paljastavat itsestään jotain. Kun teoksia katsoo ulkopäin, nekin ikkunat, jotka ovat arkiasussaan näyttävät olevan osa suunniteltua kokonaisuutta. En koskaan tiedä, millainen lopputuloksesta tulee, sillä en voi tietää, kuinka moni osallistuu ja mistä päin rakennusta. Kuljen kysymässä kaikilta erikseen - heiltä, kenet tavoitan. Kaikki eivät mielellään avaa ovea tuntemattomalle. Asukkaat eivät kokoonnu yhteen teoksia tehdessä, ellei asukasyhteisö ole aktiivinen. Kuitenkin, ajattelen, että kokemus yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisestä voi syntyä ilmankin. Toimin itse jonkinlaisena linkkinä ihmisten välillä, kun kuljen asunnosta toiseen.

VALO Valo sinällään on kiehtova elementti. Se houkuttelee kerääntymään luokseen ja samalla muokkaa ympäristöä. Pidän siitä, miten rakennusten arkkitehtuuri muuttuu valon maalatessa sen pintoja. Kotien seinille ja ulkopinnoille muodostuu varjoja, joita ei tavallisesti näe. Valo myös kerää ihmisiä ympärilleen, sekä teoksen tekoprosessissa, että sen valmistuttua. Kodeissa käydään värivaihtoehtoja läpi valaisimen avulla. Huone muuttuu keltaiseksi, sammaleen vihreäksi, violetiksi jne. kunnes mieluisat värisävyt löytyvät. Väreillä on merkityksiä, niihin liittyy muistoja ja mielikuvia. Niitä koskevat keskustelut oman ikkunan väritystä suunniteltaessa menevätkin joskus yllättävän syvälle. Kaikilla on erilaiset perustelut valinnoilleen. Kun värit on valittu ja valaisimet kytketty päälle, teos on valmis. Kaikki menevät ulos katsomaan lopputulosta. Lähialueen asukkaat ja kaempaa tulevat kokoontuvat valojen ääreen. 

VALOKUVAT Tuodakseni esiin teosten tekijöitä olen ottanut heistä valokuvia. Kuvissa näkyy aina värivaloa, joka asuntoon on valittu. Se tuo kuviin outoa tunnelmaa. Valoteoksen aikana tunnelma kodeissa onkin hieman vinksahtanut; olohuone paistaa kirkkaan pinkkiä ja makuuhuone okraa ja turkoosia. Se on syy siihen, miksi teokset ovat yleensä koettavissa vain muutaman tunnin ajan. En kehtaisi pyytää asukkailta enempää. Huoneissa ei voi olla samaan aikaan muita valoja, värivalon myötä teos valtaa kodin. Kirstinmäen valoteokseen (2017) pyysin heitä valitsemaan yhden mieluisan kappaleen. Äänisuunnittelija Janne Hast kokosi niistä lyhyet pätkät ja miksasi ne yhteen. Kirstinharju 6-mixtape. Visuaalisen valoteoksen rinnalla kulkee musiikki. Voi sanoa, että yhdessä ne piirtävät muotokuvan talosta ja sen asukkaista. 

HISTORIA Näiden teosten työstäminen alkoi, kun kehitimme yhdessä kuvataiteilija Anna Turusen kanssa valoteoskonseptin, jonka nimeksi tuli Valolinna. Se tarkoittaa teoksia, joita teimme yhdessä kerrostaloissa. Se sai alkunsa Porissa vuonna 2012. Sittemmin olemme tehneet siitä uusia versiota yhdessä ja erikseen eri puolilla Suomea. Ideana niissä on ollut tuoda taidetta ulos gallerioista, julkiseen tilaan osaksi arkea. Valolinna-konsepti sai Satakunnan taidepalkinnon 2014. Perusteluissa mainittiin Valolinna esimerkkinä siitä, miten ammattitaiteilijoiden työ pystyy puhuttelemaan suurta yleisöä ja tekijän ja kokijan väliset rajat limittyvät ja jossa taideteoksista tulee ajassa vaihtuvia taidetekoja, jotka ovat osa ihmisten aitoja ympäristöjä.  

/// 

LIGHT ART Light art installations in apartment buildings set up in homes, the residents as makers and collaborators. Each artwork is separately named in situ. Site-specific, socially engaged light art. “The knowledge about what surrounds us and where we are is inherent in humans. Everyone filters this knowledge in their own way. When you meet someone, you get more information about the world, and how it is to live here. In these light installations there is a sense of openness that connects people, both makers and beholders, into the same moment. Characteristics of art, surprise and wonder are present as the light spreads to the walls inside the homes and facades. The outcome evolves in its own way.” 

PRIVATE SPACE, SHARED SPACE In these installations I’m especially interested in meeting people. The border line between private and public is fascinating. The installation reveals it from another angle for a moment. Both children and adults are sometimes wondering who is living inside the buildings that surround us, what is behind the walls. Is anyone there? People can participate anonymously in my light installations. But as people become involved, they remind the outside world of their existence and may reveal something about themselves. Looking from the outside the installation looks complete and ready, even the windows of the households which didn’t take part seem to be part of the whole. Windows in their everyday appearance fit well in the combination. I never know how the finished piece will look like in the end, because I don’t know how many will participate and from which part of the building. I go around inviting everyone individually to join, that is, everyone who I can reach. Not everybody feels comfortable opening the door to a stranger. The inhabitants of the houses don’t necessarily get together when making installations unless the community is active. Nevertheless, I think that a sense of community and a common effort can evolve without it. I act as a link between people when moving from household to another. Sometimes all you need is one person to feel a connection to many others. 

LIGHT Light is a fascinating element. Light draws people towards it, and at the same time shapes the environment. I like how the architecture of a building changes when light moves across the building´s surface. Shadows otherwise seldomly seen emerge on the walls of homes. Light invites people to gather around it, both during the building of these light installations and after their completion. In the homes we go through different colour options with a lamp. The room turns into yellow, a mossy green, purple, etc. until the desired shades are found. Colours carry meaning, and discussions around these meanings, while choosing colours for one´s own window, have surprising depth sometimes. All participants have different grounds for their choices. After the colours have been chosen and the lights switched on, the piece is ready. Next we move outside to admire the result. 

PHOTOS I have photographed the participants of the light installations to bring these people to the fore. The coloured light chosen for the apartment always gives the photo a certain hue, a somewhat bizarre atmosphere. The atmosphere in the homes during the installations is always a bit peculiar: the living room glows in bright pink, the bedroom radiates ochre or turquoise. That is why the duration of an installation is quite short. I wouldn´t dare ask for more of the participants. No other lights cannot be switched on in the room for the duration of the piece: the coloured light takes over the home. For the installation in Kirstinmäki, Espoo, I asked each of the participants to choose a piece of music as well. Sound designer Janne Hast compiled short clips of the chosen songs and mixed them together (Kirstinharju 6-mixtape.). This way music accompanied the visual piece of art, thus creating together a portrait of the house and its inhabitants. 

HISTORY My journey with light art began when artist Anna Turunen and I developed a concept called Light Castle. This referred to light installations we created together in urban blocks of flats. The idea premiered in Pori in 2012. We wanted to bring art out of galleries, into the public space and into contact with the daily lives of people. Since then we have continued to create new light art around Finland, together and individually, both in our own way. 

The concept of the Light Castle was awarded the Satakunnan taidepalkinto art prize in 2014. The awarding body lauded the Light Castle as an example of how professionally created art can reach a large number of people in a way that blurs the boundaries between the artist and the audience. In the Light Castle pieces the artistic artefact becomes an artistic act in people´s authentic living environments, ever changing with time.